Dešimt alfa moters charakteristikų

Labai sėkminga, pasitikinti savimi ir nepriklausoma moteris

Alfa patelė yra aukščiausia tarp moterų. Ji taip pat yra jų karalienė. Kitos moterys dažnai siekia vadovauti alfa; tačiau yra ir tokių, kurie jaučia grėsmę, nes ši moteris netoleruoja jokių nesąmonių ir netiki žaidimu bei vienkartine veikla.

Kaip pažinti alfa moterį, kai ją sutinki? Čia yra dešimt būdų.(1) Ji niekada nesigėdija prašyti to, ko nori.

„Įtvirtinantis“ nėra jai nepatogus žodis. Tiesą sakant, būti tvirtai jai yra antra prigimtis. Ji mano, kad visi teisingai mąstantys žmonės turėtų aiškiai derėtis, kad patenkintų jų norus ir poreikius.Ji mano, kad jūs esate atsakingas už savo gyvenimą. Atsisakymas paklausti, ko nori, jai yra anatema. Gyvenimas yra derybos. Jos šūkis yra tas, kad gyvenimas skirtas imantiems ir dalyviams. Laikydama liežuvį, pirštuodama liniją ir laukdama, kol kiti ją stebuklingai pastebės ir apdovanos, ji paprasčiausiai nėra tai, ko ji kada nors darytų.

(2) Ji mėgaujasi būti lygioje ar aukštesnėje padėtyje nei vyrai.

Kodėl gi ne? Idėja, kad ji turi sugadinti ar sumažinti savo atributus, intelektą ar kitas stipriąsias savybes, nes ji yra moteris, yra tokia senamadiška. Kas sako, kad vyrai turi būti maitintojai? Ne ji. Jai tradiciniai lyčių vaidmenys yra būtent tokie XIX a. Ji mano, kad pasitikinčiam, protingam ir brandžiam vyrui negresia galinga ir labai sėkminga moteris. Tiesą sakant, tokie vyrai turėtų džiaugtis, kad tokių moterų yra.Be to, ji mano, kad vyrai yra tik žmonės, nei daugiau, nei mažiau. Ji netiki, kad nelaimėje vaidina silpną mergaitę. Tiesą sakant, ji nemėgsta žaisti kvailų, koketiškų bet kokių žaidimų. Beprotiški afektai ją švelniai švelnina.

Jos šūkis: Silpniems ir nepasitikintiems vyrams nereikia taikyti!

(3) Ji nėra pasyvi siekdama bet kokio malonumo.

Jai būti moterimi neprilygsta pasyvumui. Visai ne. Būdama neryžtinga ir nenorinti nėra jos prigimtyje. Ji dažnai yra iniciatorė, ieškanti visų išsipildymo būdų, įskaitant seksualinį. Būti pasyvia jos akimis reiškia būti nuolaidžiavusiam gyvenime ir ji yra kas kita. Jai pasyvumas prilygsta nuosavybei ir ji nenori, kad jai priklausytų ne materialūs ir (arba) nematerialūs statiniai. Ji aktyviai žiūri į gyvenimą. Jai gyvenimas skirtas imantiems!(4) Ji neprieštarauja būti pašėlusiai ir nevaržomai moteriška ir seksuali.

Moteriškumas, gražumas ir seksualumas jai nėra priešingybė būti nepriklausomai, galingai ir išlaisvintai. Iš tikrųjų pirmieji yra analogiški antriesiems. Ji mano, kad seksualiniai stereotipai yra riboti ir atavistiški etiketės, trukdančios moterims tapti pilnaverčiomis žmonėmis. Ji mano, kad žmonės peržengia stereotipus, kurie yra tik dirbtiniai dariniai, ribojantys asmenis. Jai liguistai dusina senas moteriškos moters stereotipas. Ji atsisako manyti, kad būti gražia, moteriška, seksualia, išlaisvinta, galinga ir nepriklausoma yra oksimoroniška.

(5) Ji neprieštarauja, jei vyras uždirba mažiau nei ji, jei tik jis prisideda prie santykių ir laikosi savo namų ūkio pareigų.

Kas sako, kad vyras turi uždirbti daugiau nei moteris? Ne ji.

Ji nepritaria tokioms pasenusioms ir visiškai seksistinėms paradigmoms ir filosofijoms. Ji mano, kad tai, ką žmogus uždirba, neturėtų būti nieko bendro su jų lytimi. Ji mano, kad yra visiškai normalu ir priimtina, jei moteris uždirba vyrą. Ji netrukdo būti vienintele šeimos maitintoja, jei to reikia.(6) Ji tiki turinti karjerą, kad įtvirtintų savo vertę ir nepriklausomybę.

Ji tiki, kad yra gyvenimo bendraautorė ir kad prisidėjęs žmogus tampa tikrai visaverčiu, vertu ir autentišku žmogumi. Be to, bendradarbis visada palieka pomirtinį pėdsaką visuomenėje ir pasaulyje. Kitaip tariant, bendraautoriai daro atspaudą gyvenime.

Karjera jai tai padaryti padeda. Tai jai būdas panaudoti ir parodyti savo intelektą ir talentą, kurį gali pamatyti pasaulis. Ji taip pat suvokia savirealizaciją. Jos akimis, niekas nepadaro moters labiau išsipildžiusia už patenkinamą karjerą. Karjera reiškia, kad jėga ir galia turi savo privalumų. Būti galingu reiškia būti šauktiniu, kuris reiškia nuosavybę. Niekas nedaro alfa moters laimingesne kaip turėti ir valdyti savo likimą.

(7) Ji klesti būdama atsakingose ​​pareigose. Atsakomybė už kitus prilygsta jai galiai.

Ji mano, kad yra daugiau nei pajėgi atlikti užduotį. Kadangi ji iš tikrųjų žino, kas geriau už ją užimti galingas ir atsakingas pareigas? Ji geriausiai sekasi tuo, ką daro, ir niekas negali to padaryti geriau.

Jai galia yra neatsiejama žmogaus konstrukcijos dalis: arba vienas ją turi (tai reiškia, kad žmogus gali būti labai iniciatyvus ir įtakingas žmonijos įvykiuose), arba yra visiškai bejėgis, visada nusilenkiantis kitų troškimams. Ji atsisako uždėti patarlinį pavadėlį. Ji atsako tik sau.

Ta galia leidžia jai tapti mentore ir padėti kitiems ugdant, skatinant ir plėtojant jų žmogiškąjį potencialą. Ji tai daro savo ir firmos labui.

(8) Ji atsisako tikėti pasenusia samprata, kad su amžiumi žmogus tampa ne toks judrus ir silpnesnis.

Amžius jai yra tik skaičius, kuris nieko nereiškia didesnėje dalykų schemoje. Tai tipas, kuris senatvėje išlieka gyvybiškai svarbus ir aštrus. Ji mano, kad kiekvienam, kuris pasiduoda atavistiniams amžiaus stereotipams, reikia gero psichiatro, o dar geriau - turėtų pradėti plėsti savo gyvenimo suvokimą ir greitai!

Ji, pavyzdžiui, neketina tapti sena ponia. Pagalvokime apie Betty White (nevienietė) ir Ritą Moreno (aštuoniasmenė) - gyvybingos, gyvos ponios, kurios visiškai parodo, kad žmogus yra tik tiek, kiek tiki. Šios ponios su kiekvienais metais tampa dar aršesnės!

(9) Ji nesiskundžia ir neverkia.

Skundą ir verkšlenimą ji laiko bjauriu pasyvumu ir atsisakymu pagerinti neigiamas gyvenimo aplinkybes. Ji mano, kad jei žmogus yra psichiškai sveikas ir subrendęs, jis gali ištaisyti savo gyvenimą, o ne verkšlenti dėl jo.

Ji žino, kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra tam tikrų sunkumų ir sunkumų. Tiesiog skųstis ir verkšlenti yra visiškas energijos švaistymas. Ta energija yra geriau naudojama vertinant, metant iššūkius ir įveikiant tas negandas. Be to, kitiems žmonėms neįdomu klausytis jūsų dejonių. Ji tvirtai tiki, kad skundėjai yra wimpsai, kuriuos reikia subrandinti į brandą! Daugiau nėra ką pasakyti.

(10) Ji netiki pasiteisinimais.

Ji mano, kad jei pakloja vieną lovą, jis / ji turėtų gulėti joje - gerai ar blogai. Kitaip tariant, pjauna tai, ką sėja. Jei žmogus stengiasi nedaug arba visai nesistengia, nereikėtų tikėtis atlygio.

Jai atrodo liūdna, kad daugelis žmonių nori gyvenimo sėkmės, tačiau atsisako įdėti reikalingų darbų, planuoti ir aukotis, kad tai gautų. Nepasiekę svajonių, jie kaltina visus ir viską, išskyrus save.

Šis pasiteisinimas ją tikrai sužeidžia iki n-to laipsnio. Sustok jau pasiteisinusi, ji reikalauja. Jos šūkis yra tas, kad kiekvienas žmogus turi tai, ko jis nusipelno, nieko daugiau ir mažiau!

Apibendrinant galima pasakyti, kad alfa yra niekuo nesuprantama moteris, kuri yra be galo pasitikinti savimi ir pasitiki savimi. Ji žino, ko nori ir kaip to prašyti ir gauti. Ji yra tikra realistė: jai nereikia dengti cukraus. Jai patinka gyvenimas, kurio esmė yra pati netikriausia. Ji vertina gėrį ir gali mokytis iš blogo. Ji taip pat žino, kaip padaryti neigiamą gyvenimo aspektą ir situaciją nepaprastai naudinga.

Ji netiki pasenusiais lyčių vaidmenimis. Ji yra už stereotipų ribų. Tai moteris, atsakinga už atsakomybę, kuri nepateisina. Ji yra ir turi tai, ko uždirba ir nusipelno.

Alfa moteris yra unikali! Tiesą sakant, ji yra moterų prototipas XXI amžiuje ir vėliau.

Moteris „Alfa“ yra ateitis

Alfa moteris yra naujas apibrėžimas, ką reiškia būti moterimi. Ji yra moteriška, nuožmi ir protinga. Ji yra moterų prototipas ateityje.
Alfa moteris yra naujas apibrėžimas, ką reiškia būti moterimi. Ji yra moteriška, nuožmi ir protinga. Ji yra moterų prototipas ateityje.